Tagged with liebster blog award

Нещо като Лексикон

Нещо като Лексикон

Когато бях уведомена от Вики за играта, бях много изненадана! През времето когато зачитах някоя история или рецепта от блог, бях срещала игра от пита „гостуване“ – някой блогър кани на гости друг блогър и съответно втория приготвя нещо вкусно и интересно за представянето си. Не ми беше много понятно, но пък беше интересно, явно … Има още